ДОПЪЛНЕНЕА РЕАЛНОСТ - AR
Приложение на AR-Ассистент за монтаж на електротехнически табла
ОТ ИДЕИ КЪМ ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ
AR- Асистент
Технологиите за допънената реалност за сега само започват да заемат своето достойно място в производственната дейност на промишлените предприятия.
Независимо от това обаче, днес може да се констатира факта, че AR-технологиите вече работят в редица отрасли.
За това свидетелстват разработките на нашата компания, например такива като приложението AR-Ассистент за монтажното производство в един от големите заводи – производители на електротехническо оборудване.
Проект: AR-Асистент
Приложение за монтаж на електротехнически табла и комуникационни шкафове.
Предназначение
Приложението се използва в работата при монтажа на електротехнически и комуникционни шкафове
Цел
да се повиши призводителността на труда и да се намали риска от допускане на грешки при монтажа
Как работи това?
Кратко описание на концепцията
1
Старт!
В началото на работната смяна потребителят (специалист-монтажник на електротехнически табла) слага очилата за допълнена реалност (Microsoft Hololens), регистрира се в системата със своя акаунт и получава производственото задание;
2
Определяме локацията
Приложението чрез специални маркери определя положението в реалното пространство на физическото електротехническо табло и генерира 3D-холограма на също такова виртуално табло, която потребителят може да разположи във всяко удобно за него място – това виртуално табло по-късно ще се използва като референс
3
Извършваме монтаж на компонентите
След това по команда от потребителя се включва моудла за монтаж: приложението последователно стъпка по стъпка генерира холограми на отделните елементи, които подлежат за монтаж вътре в таблото, позиционирайки тези холограми точно в тези места в пространството, където предстои да се постави реалния компонент. Потребителят разполага нужния компонент на посоченото място и преминава към следващия елемент;
4
Извършваме вътрешното окабеляване
След завършване на монтажа на всички компоненти в таблото се включва вторият модул, който генерира холограми, демонстриращи на потребителя трасето за прокарване на кабелите вътре в таблото. Това позволява:

А. да се извърши визуална проверка на заложените в проекта или генерираните от приложението варианти за трасетата за монтаж на кабелите вътре в шкафа, да внесе при необходимост корективи; Финалната таблица с данните за дължината на всички кабели, генерирана от приложението, се използва за нарязване на кабелите.

Б. Да се извърши правилен монтаж и свързване на всички кабели вътре в таблото: приложението последователно генерира холограми на всеки кабел/проводник, посочвайки на потребителя местата за свързване на краищата на кабелите със съответните клеми на другите компоненти на таблото.
5
Проверяваме
След приключване на монтажа и свързването на кабелите се задейства третият модул на приложението, който позволява да се направи проверка на точността на монтажа в съответствие с определения чек-лист.
AR- Асистент: монтаж на компонентите
AR- Асистент: монтаж на компонентите
AR-Асистент: Очила Hololens
AR- Асистент: монтаж на кабелите
Особенности на приложението:
- Управлението на работата на приложението се извършва с помощта на гласови команди и жестове. При това ръцете на потребителя остават свободни и той не се отклонява от процеса на монтажа.

- Потребителят може във всеки момент от време да получи бърз достъп до електронните версии на цялата достъпна техническа документация по проекта

- По време на монтажа може да се осъществява фото и видеофиксация на всички действия на потребителя. Потребителят може да добавя текстови и аудио коментари на всеки етап от монтажа, окабеляването и проверката. Всичко това позволява да се формира електронно досие (паспорт) за всяко монтирано табло, което се доставя заедно с таблото на крайния клиент.

- На всеки един от етапите на монтажа потребителят има възможност да използва оперативна видеовръзка с техническия центр за получаване на консултации, коментари или допълнителна поддръжка, свързана с процеса на монтаж.

КАКВО ДАВА ТОВА?
Основни разчетни показатели за ефективност.
с 1,5-2 пъти
Се увеличава производителността на труда.
Отпада необходимостта от сверяване с техническата документация на всеки етап от монтажа приложението само зписва всички необходими инструкции и указания за монтажа. Това същественно ускорява монтажа и съответно, води до намаляване на себестойността на готовата продукция поради увеличението на производителността на труда.
с 3-5%
Съкращаване на финансовите загуби от брака.
Рязко намаляване на риска от грешки при монтажа, за сметка понижаване на влиянието на човешкия фактор
с 1,5–2 месеца
Се съкращава проектния срок за възвращаемост на инвестицията по внедряването на даденото решение в промишлена експлоататция.
Текущ статут на проекта:

Беше разработен прототип на приложение, който успешно бе тестиран на базата на съществуващо предприятие-производител на електрически табла в България.

В настоящия момент се осъществява доработка на отделни модули, които позволяват да се унифицира използването на готовия продукт при различните условия на производството на електрически табла.

Проектен срок за предаване релиза на готовия продукт: август 2021 г.

ВИДЕО: AR-Асистент
В това видео се предлага подробна информация за концепцията на приложението, демонстрира се неговата функционалност.
AR-Ассистент за монтаж на електрошкафове
Прототипа на приложението бе успешно тестиран във фирмата Oskar-El в България
КОНТАКТИ:
Иновационен център в България:
Адрес: 2227 България, Софийска област, Божурище , Европейски път 88
Телефон: +359 88 929 81 97
E-mail: info@csdigitalsolutions.eu

Представителство в РФ:
117393 Руска Федерация,
Москва, ул. Профсоюзная, 56
Телефон: +7 495 259 06 27
E-mail: info@csdigitalsolutions.eu

Натискайки бутона Вие се съгласявате с обработката на личните данни и приемате политиката за конфиденциалност.
Made on
Tilda