VR - ТРЕНАЖОРИ
Тренажорни системи в среда на виртуална реалност
VR-тренажори: днес това е ефективно, полезно, интересно и достъпно.
ПРЕИМУЩЕСТВА НА ВИРТУАЛНИТЕ ТРЕНАЖОРИ:
1
СКОРОСТ И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО:
Ефекта на пълно потапяне във виртуалната среда позволява да се придобият пълноценни практически навици по експлоатацията на всяко едно технологично оборудване.
2
БЕЗОПАСНОСТ:
VR-тренажора позволява на младите специалисти да отработват навиците за работа със сложно технологично оборудване без риск за собствения живот и здраве, а също така без риск от повреда на скъпо оборудване – това е крайно важно при експлоатацията на особено опасни производствени обекти.
3
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИМИТАЦИЯ НА РАЗЛИЧНИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ:
Най-ефективен начин за отработване на действията в рамките на Плановете за мероприятията за ликвидация на аварии.
4
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ:
Възможност за дистанционно обучение на персонала и интензивно обучение на големи групи в корпоративните учебни центрове.
5
УНИВЕРСАЛНОСТ:
VR-тренажорите могат да работят в различни режими (обучение, свободна практика, изпит, работа в индивидуплен режим или мултипотребителски режим) и да се използват както за обучение на персонала, така и за неговата периодична атестация в съответствие с приложимите вътрешни стандарти на Клиента.
6
МОДЕРЕН МЕТОД ЗА ОБУЧЕНИЕ:
Интересен и привлекателен за младото поколение специалисти.
VR- тренажор: УКРМ устройство за компенсация на реактивна мощност
VR-тренажор: КРУЕ-110 кВ комплектно разпределително устройство елегазово
VR-тренажор: РУ-10 кВ разпределително устройство
VR-тренажор: РУ-10 кВ
VR-тренажор: РУ-10 кВ
VR-тренажор: РУ-0,4кВ
ОБЛАСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА VR-ТРЕНАЖОРИТЕ В ИНДУСТРИЯТА:
Обучение на експлоатационния персонал за работа с промишленото оборудване, извършване на планово обслужване и ремонт на оборудването
Запознаване с изискванията на правилата за охрана на труда и промишлената безопасност
Отработване на необходимите действия при възникване на аварийни ситуации
Възможност за използване на VR-тренажорите в различни свързани отрасли, например, в логистиката, експлоатацията на здания и съоръжения, в строителството и т.н.
Ние правим качествени, удобни и функционални VR-тренажори за промишленността, при това:
Знаем и вземаме под внимание
При разработването се съобразяваме с изискванията и пожеланията на Клиента. Ние сме много добре запознати с много технологични процеси в различните отрасли – това ни помага правилно да подхождаме към разработката на обучаващите програми и да избегнем много грешки и недостатъци при изпълнението на проекти по създаването на индустриални VR-тренажори.
Проверяваме
Внимателно тестираме всички наши продукти, за да предотвратим откриването на критични бъгове на етапа на промишлена експлоатация. Обръщаме внимание на детайли, следим за това, да се гарантира постоянно високо ниво на визуализация, качествен геймплей.
Изучаваме
Изучаваме потребителския опит с цел постоянна оптимизация и усъвършенстване на предлаганите решения.
Гарантираме
Осигуряваме поддръжка и гаранционно обслужване на разработените от нас тренажори в течение на не по-малко от 12 месеца след въвеждането на тренажора в експлоатация.
ЕТАПИ НА РАЗРАБОТКАТА НА ТРЕНАЖОРА:
Обикновенно последователността от стъпките по разработката на VR-тренжорите изглежда така:
Събиране на данни
Събиране, систематизация и анализ на изходните данни и документации. Провеждане на интервю с профилираните специалисти на Клиента, извършване на фото- и видео заснемане на моделираните технологични процеси. Подготовка и съгласуване с Клиента на техническия работен проект.
Разработка и моделиране
Разработка на базовия софтуер, логиката, 3D моеделиране, създаване на прототип.
Съгласуване
Съгласуване на прототипа с Клиента.
Програмиране на тренировките и тестиране
3D моделиране на всички обекти/локации. Програмиране на тренировките. Тестиране на готовия тренажор. Отстраняване на откритите грешки.
Пуск в експлоатация на тренажора
Предаване-приемане на тренажора в експлоатация на площадката на Клиента.
Поддръжка
Поддръжка и гаранционно обслужване на тренажора в течение на не по-малко от 1 година след предаването му в експлоатация.
ВИДЕО: VR-тренажор за оперативните превключвания
Кратка видеопрезентация на възможностите за разработка на VR-тренажори чрез примера с един от изпълнените проекти
VR-тренажор за оперативните превключвания
Разработка 2019 г.: VR-тренажор за обучение на оперативния персонал от Службата на главния енергетик на едно от най-големите предприятия от нефтохимическия отрасъл.
ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА VR-ТРЕНАЖОРИ, МОЛИМ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО КОЙТО И ДА Е УДОБЕН ЗА ВАС НАЧИН:
Иновационен център в България:
Адрес: 2227 България, Софийска област, Божурище , Европейски път 88
Телефон: +359 88 929 81 97
E-mail: info@csdigitalsolutions.eu

Представителство в РФ:
117393 Руска Федерация,
Москва, ул. Профсоюзная, 56
Телефон: +7 495 259 06 27
E-mail: info@csdigitalsolutions.eu

Натискайки бутона, Вие давате съгласието си за обработка на личните данни и се съгласявате с политиката за конфиденциалност.
Made on
Tilda